Θέματα εξετάσεων 1ου ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων και εισαγωγικών για ΤΕΙ.

Τάξη Α'

Άλγεβρα: 2009
Γεωμετρία: 2009
Χημεία: 2009

Τάξη Β' Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Άλγεβρα: 2009
Γεωμετρία: 2009
Μαθηματικά κατεύθυνσης: 2009

Τάξη Β' Μαθήματα ειδικότητας

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Μηχανική-Αντοχή Υλικών
Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας
Τεχνολογία Κατεργασιών
Στοιχεία Ηλεκτρολογίας
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ηλεκτροτεχνία Ι 2009
Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 2009
Ηλεκτρικοί Αυτοματισμοί & Στοιχεία Ηλεκτρονικής 2009
Σχεδίαση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με Η/Υ (Σχ)
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Βασικές Αρχές Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας
Λειτουργικά Συστήματα Ι
Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο
Δίκτυα Υπολογιστών I 2009
Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου
Συντήρηση Υπολογιστών
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
Ηλεκτρονικά υλικά και Σχεδίαση
Αναλογικά Ηλεκτρονικά
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος
Επικοινωνίες - Δίκτυα - Τεχνολογία H/Y 2009

Τάξη Γ' Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά Ι
Φυσική Ι
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Τάξη Γ' Μαθήματα ειδικότητας

MΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Στοιχεία Μηχανών
Μηχανουργική Τεχνολογία
Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Ανελκυστήρες-Ανυψωτικές Μηχανές
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Εγκαταστάσεις Ψύξης
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού 2009
Αυτοματισμοί Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
Συμπιεστές
Σχέδιο Ειδικότητας
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
Ηλεκτρικές Μηχανές
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Αυτοματισμοί & Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
Δομημένος Προγραμματισμός
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ
Βάσεις Δεδομένων
Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον (Visual Programming)
Εφαρμογές Πολυμέσων

Εισαγωγικές για ΤΕΙ

Μαθηματικά: 2009
Νέα Ελληνικά: 2009
Δομημένος Πρρογραμματισμός: 2009
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ: 2009
Εγκαταστάσεις Ψύξης: 2009
Εγκαταστάσεις κλιματισμού: 2009
Ηλεκτροτεχνία: 2009
Ηλεκτρικές Μηχανές: 2009
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: 2009
Συστήματα ψηφιακών ηλεκτρονικών 2009
Στοιχεία Μηχανών: 2009
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων: 2009