ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ