ΓΑΛΛΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ